Dziwne zachowania dojrzałych płciowo mieszkańców dużych miast w okresie łączenia się w pary*

* Tak brzmi polskie tłumaczenie tytułu na FW