Dziwne zachowania dojrzałych płciowo mieszkańców dużych miast w okresie łączenia się w pary*

* Tak brzmi polskie tłumaczenie tytułu na FW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: