Me who watches at home

This slideshow requires JavaScript.

Nie wiem, kto byl mniej przkonywujący jako indianin, Burt Lancaster czy Burt Reynolds.