MA

Po dłuższej przerwie od tego gatunku dwie sztuki:

pierwsza:

i druga: